LILA 

           VEGYÉSZBAJNOKSÁG

MENÜ

VERSENYKIÍRÁS A 2019/20-AS TANÉVRE

 A verseny címe: Lila VegyÉSZbajnokság

 A verseny meghirdetője: A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány

 A verseny célja: A kémia tantárgy népszerűsítése, a kiemelkedő tehetségű tanulók felfedezése, fejlesztése, a kémia tantárgyi versenyek körének bővítése, a tantárgyi követelmények gyakoroltatása, ismeretanyagának elmélyítése, bővítése, a kémia iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy megszerettetése, környezettudatos magatartásmód elsajátítása, a kiemelkedő kémiatörténeti személyek, események megismertetése, az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, az informatikai eszközök használatának gyakoroltatása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A magyarországi általános iskolák 7. osztályos, illetve 8. osztályos tanulói, valamint a gimnáziumok ennek megfelelő évfolyamainak tanulói.

 A jelentkezés és a részvétel feltételei: Jelentkezni iskolánként közös jelentkezési lapon lehet egyénileg, a nevezési díj befizetésével egyidejűleg, azoknak a tanulóknak, akik legfeljebb heti két órában tanulják a kémia tantárgyat.

 A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyen nem vehetnek részt azok, akik heti két óránál magasabb óraszámban tanulják a kémia tantárgyat, illetve az elődöntő és a döntő feladatsorát összeállító pedagógus tanítványai.

 A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: A 7-8. évfolyam kerettantervi tananyagának időarányos része. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely kémia tankönyv és ismeretterjesztő könyv, internet.

 A nevezés módja, határideje: Nevezni a nevezési lapnak a kemiaverseny@freemail.hu e-mail címre csatolt file-ként való elküldésével az interneten keresztül lehet. A kitöltött és kinyomtatott, iskola bélyegzőjével ellátott nevezési lapot  kérjük  az alapítvány címére (5700 Gyula, Nürnbergi u.2.) postai úton is elküldeni  az 1. forduló  feladatlapjainak beküldésekor. Határidő: legkésőbb a levelező forduló megoldott feladatlapjai beérkezésének időpontjáig. A benevezett tanulók a nevezéssel egyúttal  hozzájárulnak a róluk készült  médiatartalmak (fotók, videók, cikkek, beszámolók) publikálásához.

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj800 Ft/fő

 Fizetendő díj az iskolai fordulón való részvétel esetében:  nincs

 Fizetendő részvételi díj a döntő fordulóra:nincs

A díjak fizetésének módja: Átutalással a Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány számlájára.

Számlaszám: 11733027-20039572-00000000

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

 1. forduló: Levelező forduló. A honlapról letöltött feladatlap megoldása otthon, önállóan történik, azokat iskolánként közös borítékban, elküldik  A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány nevére az 5700 Gyula, Nürnbergi u. 2. címre. Postára adás határideje: 2019.12.20.

 2.forduló: Elődöntő. Időpontja: 2020. 03.19. 14.00-14.45. óra  

        Minden továbbjutott versenyző a saját iskolájában, a gyulai versenyzők az alapítvány iskolájában írják meg a versenydolgozatot, melyet a verseny napján, iskolánként közös borítékban postára kell adni ajánlott küldeményként A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány nevére az 5700 Gyula, Nürnbergi u. 2. címre. Postázáskor kérjük a megoldott feladatlapokhoz mellékelni a kitöltött, kinyomtatott  nevezési lapot, megcímzett és felbélyegzett A5-ös méretű válaszborítékot, és a nevezési díjak befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát!          

  1. forduló: Döntő. Időpontja: 2020. 05. 16. 10.00 óra  Helyszíne: Gyula, Nürnbergi u. 2.

 A verseny minden fordulójában a versenyzőknek egy-egy teljesen azonos felépítésű feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlap négy részből áll:  - keresztrejtvény

                 - teszt

                 - kísérlettel kapcsolatos feladat

                 - kémiai számítás.

Az elődöntőben és a döntőben is a feladatsor megoldására 45 perc áll a versenyzők rendelkezésére.

Felhasználható eszközök: periódusos rendszer, zsebszámológép.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: Az első fordulóban legalább 80%-os teljesítményt nyújtó tanulók bejutnak a 2. fordulóba. Amelyik iskolában egyetlen versenyző sem teljesíti a továbbjutáshoz szükséges szintet, ott az iskola két legjobb eredményt elérő versenyzője írhatja meg az iskolai forduló feladatsorát. A döntőn évfolyamonként 30 tanuló vesz részt:

- az a 25-25 tanuló kap meghívást, akiknek a 2. fordulóban megírt dolgozata a legjobban sikerül,

- azon iskolákból, ahonnan egyetlen versenyző sincs az első 25 helyezett között, az iskolák legjobb eredményt elérő tanulóit sorrendbe állítva az első 5-5 az összpontszám legalább 70 %-át teljesítő tanuló mindkét évfolyamon.

A fentieken túl a szervezők fenntartják a jogot a 2. forduló eredményeitől függően az egy iskolából döntőbe jutó tanulók létszámának maximalizására.

A továbbjutásról az értesítések a www.lilavegyesz.freewb.hu honlapon keresztül történnek.

Az eredmények közzétételének módja: A verseny honlapján (www.lilavegyesz.freewb.hu) történik minden fordulóban.

A versennyel kapcsolatos információk, határidők, aktuális teendők mindig a

https://lilavegyesz.freewb.hu/ honlapon olvashatók, ezt kérjük figyelemmel kísérni!

Díjazás: A levelező fordulóban és az elődöntő során nincs semmilyen tárgyi jutalom. A versenyző szaktanára a közölt eredmény függvényében saját belátása szerint adhat dicséretet, tantárgyi jegyet a versenyzőnek.

A döntőbe bejutott valamennyi tanuló és felkészítő tanára ajándékcsomagot és emléklapot kap.

A döntő első három helyezettje mindkét kategóriában helyezéstől függően különböző értékű tárgyi jutalomban és oklevélben részesül.

A döntőn különdíjat kap a legnagyobb számban benevezett iskola minden benevezett versenyzője és tanáruk, illetve a szabadidős program két vetélkedőjének első helyezettjei.

A szervezők elérhetősége

A verseny szervezője: Molnár Sándorné

Tel.: 06-66-362-197   06-30-4232-333

Levelezési cím: 5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.

E-mail cím: kemiaverseny@freemail.hu

Honlap: www.lilavegyesz.freewb.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet